Meno pre vaše dieťa

Uvažovali ste nad tým, aké meno by si, pre vaše (a svoje) dieťa, želal Boh? Ak ste meno ešte stále nevybrali, spýtajte sa ho. Napríklad takouto modlitbou:

Pane, pripravujeme sa na narodenie dieťatka, ktoré si nám požehnal. Tak ako kedysi Adam i my chceme vybrať meno pre ďalšie z tvojich stvorení. Veď nás pri tejto voľbe, aby nie len život nášho dieťatka, ale i jeho meno bolo tebe na slávu a nám na radosť. Amen.

Už ste vybrali? Výborne. Tak sa obráťte na Pána s prosbou o požehnanie. Ak čakáte dievčatko, text si samozrejme upravte.

Bože, žehnaj nášho (doplňte meno), aby jeho život bol tebe na slávu, nám na radosť a svetu na osoh. Amen.