Choď, ži a staň sa

Pri krste dospelých vždy spievame litánie ku všetkým svätým. Vzývame viac než sedemdesiat svätcov a svätíc, laikov i duchovných, mučeníkov, učiteľov Cirkvi aj ženy v domácnosti či robotníkov. A ku každému menu pridávame zvolanie "oroduj za nás". Pri krste detí nahrádza litánie krátke vzývanie svätých. No význam je ten istý. Orodujte za nás.

Mimochodom aj dnes oslavujeme niektorého svätého. Nájdite si na stránke zivotopisysvatych.sk jeho meno a do jeho ochrany zverte dnešný deň. Prosby o príhovor niektorých svätých nájdete aj na stránke modlitba.sk.


Svätý(á) M*, zverujem svoju rodinu, všetkých mojich drahých, všetky moje plány i obavy tvojmu príhovoru u Nebeského Otca. Oroduj za nás. Amen.

* - doplňte meno svätca.