ANIMátori

Milí animátori a animátorky,

v priečinku vpravo nájdete metodiku k projektu, prezentáciu ku katechéze a brožúrku pre rodičov a krstných rodičov.

"Vzorom každej katechézy je krstný katechumenát; je to špecifická formácia, ktorá na Veľkonočnú vigíliu privádza dospelého obrátenca ku krstnému vyznaniu viery," hovorí cirkev vo Všeobecnom katechetickom direktóriu. "Táto katechumenátna formácia má inšpirovať ostatné formy katechézy v ich cieľoch a v ich dynamizme." (VDK 59). Teoreticky. Medzičasom uzrelo svetlo sveta aj direktórium nové, no zdá sa že želaný prerod katechézy, ktorá čerpá z bohatstva katechumenátnej tradície, stále len čaká na svoj hviezdny okamih.

Cieľom katechumenátneho modelu katechizácie je formácia kresťanskej identity (prijatie, rast a nikdy nekončiace dozrievanie). Metódou k nadobudnutiu a rozvoju identity je iniciácia vo význame uvedenia uvádzaním a mystagógia, uvádzajúca do tajomstva Krista. Vlastným miestom katechizácie je farské spoločenstvo. Takáto katechizácia je spoločným dielom Boha, Cirkvi a katechizovaného.

Na princípoch formácie katechumenátneho typu je zostavený aj Projekt prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí. Počíta s adaptáciou existujúceho modelu krstných náuk, zapojením rodičovských párov či s rozšírením prípravy vo farnostiach. Ponúka viacero podnetov ako katecheticky využiť aj ďalšie príležitosti (nahlásenie krstu, požehnanie rodiny, požehnanie matky pred pôrodom, doprevádzanie rodín po krste a podobne). Projekt je podrobne popísaný v metodike.

Pamätajte prosím, že sa jedná zatiaľ len o pracovnú verziu. Rád preto privítam vaše podnety k zlepšeniu materiálu. V prípade otázok píšte na moziesik@gmail.com.