Čo ponúkA vášmu dieťatku naša Cirkev?

Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre vaše dieťa? To bude hneď druhá otázka, ktorú vám pri krste položíme. A vy sa možno pýtate, aká je naša ponuka. Čo môže Cirkev dať vášmu dieťatku?

Niektorí rodičia žiadajú o krst dieťatka kvôli atmosfére, vôni kadidla, peknej slávnosti alebo jednoducho preto, že to tak má byť. Cirkev môže dať vášmu dieťatku omnoho viac než len malú milú slávnosť, po ktorej zostane pár fotiek na facebooku. Môže mu dať všetko čo potrebuje, aby malo večný život. Ak bude o to stáť. Tak to totiž Matke Cirkvi prikázal Ježiš:

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16,15-16)

Povedzte Bohu, čo si žiadate od Cirkvi. Dnes to môžete urobiť aj touto modlitbou:

Pane, od Cirkvi si žiadame pre naše dieťa krst, lebo túžime, aby sa mu dostalo v živote to najvzácnejšie: vzťah a spoločenstvo s Tebou teraz a navždy. Želáme si preň vieru. Túžime preň po večnom živote. Veríme, že Ty mu to všetko môžeš a chceš dať. Ďakujeme Ti, Pane, už dnes za všetky budúce dary. Amen.