Ocko

Asi ešte chvíľu potrvá, kým vaše dieťatko vysloví prvé mama, tata… A ešte viac času ubehne, kým si uvedomí, čo tie slová znamenajú. No predpokladám, že budete s napätím a túžbou očakávať ten okamih.

Boh túži po tom dni, keď ho váš syn alebo dcéra osloví ako otca. Nie, Boh to nepotrebuje pre naplnenie svojich emocionálnych túžob. Nie pre ten pocit, akým budete asi naplnení vy. Boh túži po tom oslovení pre vaše dieťa samotné. Vaše dieťa vás, otca a mamu, potrebuje. No pre skutočne naplnený život, pre dosiahnutie najlepšej verzie svojho ja, pre naplnenie zmyslu svojej existencie…, potrebuje spoznať v Bohu milujúceho Otca a v Cirkvi milujúcu matku. Milujúcich a milovaných. Vychovajte svoje deti ako synov a dcéry Boha Otca a Matky Cirkvi. Milovaných a milujúcich.