Ratolesť

Po krste dieťaťa nasledujú takzvané vysvetľujúce obrady. Všetky tri naznačujú novú identitu, ktorú pokrstený získava. Krstom sa dieťa stalo novým stvorením, oblieka sa v Krista (biele rúcho), nasleduje Krista ako múdra panna (svieca). A pomazaním krizmou sa stáva časťou Krista samotného.

Vaše dieťa bude od krstu súčasťou Krista, údom jeho tela. To je samo o sebe veľká a pre skutočný život nevyhnutná vec. Ježiš používa na vysvetlenie tohto tajomstva podobenstvo o viniči. Hovorí:

"Ja som pravý vinič. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne."

Ak má náš život priniesť trváce ovocie, ak sa máme stať najlepšou možnou verziou svojho ja, je to možné len v spojení s Kristom a jeho rodinou, Cirkvou. Prečítajte si o tom v pätnástej kapitole evanjelia podľa Jána.