Biele rúcho

To najdôležitejšie, čo sa udeje v krste, zostáva neviditeľné. Preto používame vonkajšie znaky, aby sme to zviditeľnili. Hneď po krste sa kňaz obráti na vaše dieťa slovami:

„Stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech je ti znakom tejto hodnosti.“

Navonok bude vaše dieťa po krste rovnaké ako pred ním a najbližšie mesiace na ňom nebude vidno, že sa stalo novým stvorením, ani že si oblieklo Krista. Preto biela košieľka. Ako vonkajší znak neviditeľnej milosti.

A tiež preto, aby ste nezabudli to neviditeľné chrániť. Chráňte to nové stvorenie vo vašom dieťati. Nech si ho prinesie nové a nepoškvrnené až za hranicu smrti.