Ratolesť

Po krste dieťaťa nasledujú takzvané vysvetľujúce obrady. Všetky tri naznačujú novú identitu, ktorú pokrstený získava. Krstom sa dieťa stalo novým stvorením, oblieka sa v Krista (biele rúcho), nasleduje Krista ako múdra panna (svieca). A pomazaním krizmou sa stáva časťou Krista samotného.

Vaše dieťa bude od krstu súčasťou Krista, údom jeho tela. To je samo o sebe veľká a pre skutočný život nevyhnutná vec. Ježiš používa na vysvetlenie tohto tajomstva podobenstvo o viniči. Hovorí:

"Ja som pravý vinič. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne."

Ak má náš život priniesť trváce ovocie, ak sa máme stať najlepšou možnou verziou svojho ja, je to možné len v spojení s Kristom a jeho rodinou, Cirkvou. Prečítajte si o tom v pätnástej kapitole evanjelia podľa Jána.

pixabay.com (1645181)

Pomazaní

Kňaz pomaže vaše dieťa na hrudi krizmou, zmesou olivového oleja a balzamu. Modlitba, ktorú pritom hovorí, je krásnym zhrnutím toho, čo sa práve deje:


Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Amen.

Vaše dieťatko sa týmto pomazaním stáva časťou Kristovho tela a má podiel na jeho kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní.

Vedeli ste, že...

Pomazanie je obrad, pri ktorom sa na hlavu osoby naleje trochu posvätného oleja a takto sa symbolicky oddelí jeho predošlý život a život po pomazaní. Pomazaný totiž nadobúda novú identitu. Dodnes sa v niektorých krajinách s monarchistickým zriadením kráľovská moc odovzdáva pomazaním budúceho panovníka (odtiaľ slovné spojenie hlava pomazaná :-) V Biblii sa pomazanie spája s odovzdaním moci a úradu kráľovi, prorokovi či kňazovi.