Znovuzrodení

Predstavte si človeka, ktorý by celý svoj život, od útleho detstva, prežil vo väzení s vedomím, že je odsúdený na smrť. Aj to je jeden z rozmerov krstu, vyslobodenie, amnestia, ničím nezaslúžená milosť. Vlastne Kristom zaslúžená. Všetci sa rodíme do takéhoto strašného väzenia.

Sloboda nie je samozrejmosť. Učte svoje dieťa žiť v slobode Božích detí.

Oslobodení

O každom väzení platí, že čím dlhšie v ňom človek žije, tým ťažšie je pre neho odtiaľ odísť. Človek ním nasiakne, zalezie mu pod nechty. Vo filme Vykúpenie z väznice Shawshank sa o takom človeku hovorí, že je inštitucionalizovaný. Boh nechce, aby bol nejaký človek inštitucionalizovaný v hriechu. Preto poveril Cirkev, aby krstila všetkých, aj malé deti. Je to veľká milosť, že vaše dieťatko bude vyrastať odmalička v slobode ducha. Chránené mocným príhovorom Matky Cirkvi.

Vyjsť z takéhoto väzenia, to je ako znovu sa narodiť. Tento krát do života, ktorý si ako jediný pomenovanie život zaslúži.

pixabay.com (1149877)

Vedeli ste, že...

Myšlienku nového narodenia veľmi pekne vystihuje meno Renáta. Pochádza z latinčiny a doslova znamená Znovuzrodená.

Čo všetko znamená toto znovuzrodenie podrobne vysvetľuje Ježiš židovskému učencovi Nikodémovi. Ich rozhovor zaznamenal apoštol Ján v tretej kapitole svojho evanjelia.