Nie ste na to sami

Veľmi sa tešíme, že chcete dať svoje dieťatko pokrstiť. Každý rodič chce dať svojmu dieťatku to najlepšie. Ak ste sa pre krst rozhodli, znamená to, že ho považujete za dôležitý. A my veríme, že dôležitý naozaj je. Lenže krst, bez osobného rozhodnutia patriť celý život Kristovi, je akoby nedokončený, asi ako zásnuby bez svadby. Aby sa váš syn či dcéra raz rozhodli darovať sa Kristovi, potrebujú výchovu vo viere. S tým vám samozrejme radi pomôžeme.

Rozhodnite sa už dnes vychovať zo svojho dieťaťa verného kresťana. Rozhodnutie môžete vložiť do nasledovnej modlitby.

Všemohúci Bože, ty chceš naše dieťa v krste prijať za svoje a darovať mu večný život. Sľubujeme, že ho budeme vychovávať tak, že bude zachovávať tvoje prikázania, motivované láskou k tebe i svojim blížnym tak, ako nás to učil tvoj Syn. Tak nám, Bože, pomáhaj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výchova je dôležitá

Uvedomujeme si, že Boh dieťatko zveril práve vám a preto vám prvým prislúcha právo vychovať z neho skutočného kresťana. V krstnom obrade vám to služobník Cirkvi pripomenie týmito slovami:

„Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus.“

Pamätajte si, že na to nemusíte byť sami. Máte nás, bratov a sestry vo viere. Radi vám pomôžeme. Vydávame pre vás knihy a časopisy, tvoríme pre vás pomôcky, prevádzkujeme pre vás katolícke rádio a televíziu, organizujeme kurzy, výchovné programy a podporné skupiny. V prípade záujmu vyučujeme náboženstvo od škôlky až po maturitu, organizujeme krúžky a stretká pre deti. Prevádzkujeme centrá voľného času, máme vlastné katolícke škôlky, školy i univerzitu… Pre vás a pre vaše deti, aby sme mohli spolu rásť a dozrievať vo viere. Pre nás nie ste klientmi či zákazníkmi. Ste naši bratia a sestry.

Aby ste to všetko zvládli, pamätajte na kostol a na nedeľu.

Kostol je viac, než budova. Je to miesto, kde sa stretá rodina kresťanov, aby spolu oslávila Boha. Toho, ktorý „tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Je to posvätné miesto, lebo jediný účel, na ktorý sme ho vyhradili, je oslava Boha. Preto je kostol nenahraditeľný. Inde sa môžeme cítiť lepšie, príjemnejšie. Ale tu sme doma.

Nedeľa je viac, než len deň v týždni. Je to deň, ktorý nepatrí nám, ale Bohu. On si ho vyhradil pre seba, ako nám to pripomína aj v Desatore. Slávte nedeľu vždy ako Deň Pána.

Vedeli ste, že...

 • Desatoro alebo Dekalóg je zoznam pravidiel, ktoré dal Boh prostredníctvom Mojžiša Židom, a ktoré prevzalo aj kresťanstvo a islam. Nie sú to len jednoduché príkazy alebo zákazy, ale skutočné princípy, podľa ktorých môžeme usmerňovať svoj každodenný život. V Biblii sa nachádza na dvoch miestach, v dvadsiatej kapitole knihy Exodus (Ex 20,2-17) a v piatej kapitole knihy Deuteronómium (Dt 5,6-21).
 • Pri čítaní dekalógu v Biblii si určite všimnete, že text je dlhý a trochu nepraktický na zapamätanie. Preto si kresťania vytvorili takzvanú katechetickú formulu pre každodenné používanie.
     • 1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal. 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 4. Cti otca svojho i matku svoju. 5. Nezabiješ. 6. Nezosmilníš. 7. Nepokradneš. 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
 • Desatoro môžete pridať ku svojim každodenným modlitbám buď v katechetickej forme, či vo forme večerného spytovania svedomia alebo rannej modlitby. Ráno sa môžete modliť:
     • Môj Pán a Boh, aj dnes ťa chcem milovať z celého svojho srdca, mysle a sily. Chcem ti vzdať úctu, osláviť tvoje meno i tvoj sviatočný deň. Chcem s úctou prijímať a poslúchať autority, chrániť život, čistotu, majetok, pravdu i manželské a rodinné vzťahy svojich blížnych. I v tom sa spolieham na tvoju milosť. Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Amen.