Poklad


Biblia je poklad. Kniha, zostavená z viac než sedemdesiatich spisov, ktoré vznikali v rozpätí takmer 1300 rokov. Spolu so Židmi, od ktorých sme prevzali staršiu časť Biblie, Starý zákon alebo zmluvu, ju Cirkev už dvetisíc rokov úzkostlivo stráži, uchováva a vysvetľuje svojim deťom. Preto z tohto pokladu vyberáme a čítame aj pri slávení krstu. Poraďte sa so svojím kňazom o vhodných biblických čítaniach na slávnosť krstu.

Biblia je tu aj pre vaše dieťa. Čoskoro začnete vyberať pre vaše dieťatko prvé knižky. Vyberte preň aj detskú knižku s biblickými príbehmi.

Biblia je poklad

Bibliu strážime ako poklad. To preto, že je pre nás Božím slovom, príliš cenným na to, aby sme s ním hazardovali. Veríme, že každé jedno slovíčko, každá jedna bodka sú dôležité a nedovolíme si ich vynechať dokonca ani vtedy, keď im nerozumieme a netušíme, čo chcel biblický autor povedať. Každý preklad Svätého písma zostavuje tím odborníkov, vzdelaných v biblických jazykoch a kultúre a podlieha prísnej kontrole a schváleniu Cirkvi. To preto, aby sme Božie slovo nezamieňali so svojimi, akokoľvek dobre mienenými názormi či nápadmi.

Biblia je chlieb slova. Kresťan žije dennodenne z tohto nebeského pokrmu. Celé stáročia si kresťania nemohli dovoliť mať doma knihu Svätého písma. Prečo? Bol to „luxus“, ktorý presahoval možnosti bežného smrteľníka. Písalo sa len ručne (prepísanie Biblie trvalo jeden rok), na pergamen z koží jahniatok (na výrobu jednej knihy bolo treba kože z celého stáda ovečiek). Navyše bola väčšina ľudí negramotná. Nebol ani dostatok skutočných odborníkov, ktorí by dokázali verne prekladať Písmo do národných jazykov. Našťastie sa Cirkvi podarilo vytvoriť kvalitné preklady do gréčtiny a latinčiny, čo boli vtedy svetové jazyky, asi ako dnes angličtina a hovorili nimi vzdelanci i civilné autority. Tieto starobylé preklady sú dnes, spolu so zachovanými útržkami opisov hebrejského či aramejského znenia, podkladom pre preklady Biblie do národných jazykov.

No napriek týmto ťažkostiam Cirkev hľadala spôsoby, ako svojim deťom sprostredkovať Božie slovo. Tak vznikli ikony, reliéfy a fresky. Preto sú naše staré kostoly plné malieb s biblickými príbehmi. Steny chrámov sa stali stránkami Biblia pauperum, Biblie chudobných. A tak i oni mohli žiť každý deň s Božím slovom. Ich poznanie Svätého písma bolo síce obmedzené čo sa týka šírky, no na druhej strane bolo veľmi hlboké. Je to ako s knihami. Keď máte vo svojej knižnici 800 kníh, každú prečítate len raz. Keby ste mali doma jednu jedinú knihu, možno by ste ju prečítali 20 krát. Mali by ste síce menej vedomostí, no vaše poznanie tej jedinej knihy by bolo oveľa hlbšie.

Biblia je tu pre vás. Vyhraďte si denne desať minút na jej čítanie.

Vedeli ste, že...

  • Čítanie statí z Biblie (Bohoslužba slova) tvorí neoddeliteľnú časť každej našej liturgie. Pri svätých omšiach za tri roky prečítame celé Sväté písmo. Zaujíma vás, ktoré texty budete počuť pri svätej omši? Navštívte stránku www.lc.kbs.sk.